Tóc nâu

BÓNG ĐÊM

Sao em hoài dệt giấc mơ
Khi tôi đã khuất bến bờ tử sinh
Đâu ai là kẻ bạc tình
Đâu ai cưỡng nổi hóa sinh cõi người .
Em yêu chỉ một lần thôi
Tôi lại bù đắp nửa vơi, nửa tàn
Tình còn chỉ mảnh khăn tang
Với bao giọt lệ trên hàng mi em
Cuộn hồn vào ngọn gió đêm
Mơn man môi mặn, đã mềm đau thương
Ngày nương hồn bướm bên đường
Theo em chia nửa đoạn trường đơn côi
Ta còn chỉ bấy nhiêu thôi
Hỏi em có đủ niệm lời Kinh yêu
Đủ em thêu giấc mộng chiều
Đủ vòng tay trắng ôm liều bóng đêm … ?

Được bạn: HB 29.08.2011 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "BÓNG ĐÊM"