Tóc Nâu

TRẢ LẠI ANH ...

 
Em trả cho anh Xuân nửa vời
Nắng hồng thôi ấm, vạt chơi vơi
Chẳng còn ai nữa quên và nhớ
Thì vạn Xuân sang vẫn rã rời .
Em trả lại anh chiếc áo tình
May bằng tâm thức, dệt điêu linh
Gấm hoa từng vệt mùa phai sắc
Vàng vọt, giờ đây tựa chuyện mình .
Em trả cho anh, giấc mơ xưa
Bao niềm trăn trở mãi cũng thừa
Trời xanh khâu vá thêm chi nữa
Khi mộng vừa tan rã dưới mưa .
Em trả lại anh những dỗi hờn
Niềm vui còn lại sẽ đem chôn
Vườn tình hóa thạch sầu thiên cổ
Ai có về ngang, tiếc nuối không ?
Em trả lại anh những mượn vay
Đong đầy thương nhớ đến hôm nay
Ngày mai đếm lại niềm rỗng trống
Hụt hẫng nghìn thu , có ai hay ... !
Tóc nâu

Được bạn: vdn 6.5.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "TRẢ LẠI ANH ..."