Tóc Nâu

NẮNG BIẾC ...

 
Sáng nay nắng quá mênh mang
Núi non vương thắm ánh vàng
Chao ơi ! Vạt nào êm ấm
Khởi mùa, dấu hiệu Xuân sang .
Trưa ngày, nghiêng nghiêng sợi nắng
Hôn từng nhánh cỏ bên sân
Nụ hoa cũng dường e ấp
Điệu đàn từng búp nghinh Xuân
Chiều trôi, ngát ngào hương nắng
Nô đùa quyện gió rong chơi
Tạ ơn đất trời dâng tặng
Ngày Xuân đẹp đến lặng lời !
Đêm sang thấy nhiều luyến tiếc
Những tà áo nắng chênh chao .
Hỏi  mai có về nắng biếc ?
Xênh xang , dịu ấm, ngọt ngào ... !

Tóc nâu

Được bạn: vdn 10.2.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "NẮNG BIẾC ..."