Tóc Nâu

CHỐN VỀ ...

Chia nhau một nửa mùa thu muộn
Cắt đôi thương nhớ tuổi chớm buồn
Những độ mùa về ngưng nắng sớm
Là lúc lòng dâng lên sóng vương...

Em đâu còn nữa màu hoa mới

Áo trắng vàng phai hơn nửa đời
Anh còn trông ... mãi thời mong đợi ?
Hằn vết phong trần trên mắt môi .

Khói thuốc chiều xưa thơm dĩ vãng

Nhánh lá ngày nao khô hắt hiu
Bài thơ năm cũ hoài xao xuyến
Cho trái tim hòai rạng nét duyên ...

Em không ước hẹn đi hay ở

Dẫu đời trăn trở lắm nhiêu khê
Anh không nắm giữ duyên cùng nợ
Nên tình mãi ngự giấc đam mê !
Em không ước hẹn thêm lần nữa...
Sợ nhỡ con tàu ga vắng thưa
Anh còn không biết duyên vay nợ ?
Hay nợ cùng duyên ... say cõi mơ !
Chia nhau một nửa mùa thu muộn
Ta cùng nghe gió luống thở than
Mưa gõ nhặt khoan thương và nhớ
Những sớm mù sương nơi ... chốn về .

Tóc Nâu 

Được bạn: vdn 3.11.10 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "CHỐN VỀ ..."