Tóc Nâu

GỌI THỨC NIỆM TỪ


Ta về lật áo thời gian
Vết thương vạn cổ tan loang giữa đời
Đồng xuân rực đỏ cuộc chơi
Ngân nga âm điệu nhạc khơi nắng mùa
Con sông uống cạn lòng mưa
Hai bờ nhịp vỗ, mãi chưa mệt nhoài
Chiếc cầu cong mỏi hai vai
Đi chưa  hết nhịp đã dài mắt trông
Ngày lên nắng đốt cháy lòng
Hong khô hạt mộng trắng trong bám hờ
Vu vơ sợi gió ngây thơ
Thổi bồng ngọn cỏ ngu ngơ cúi đầu
Trơ trơ sỏi đá hư hao
Mấy lần chao, động ngọt ngào sóng ru
Nhân gian thực thực, hư hư ...
Xin về gọi thức niệm từ  trong  ta !
Tóc nâu

Được bạn: vdn 18.8.10 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "GỌI THỨC NIỆM TỪ"