Tóc nâu

THỂ NÀO ?!


Thể nào chỉ một vần thơ
Mà tim thổn thức bên bờ thực hư
Thơ người như lá mùa thu
Rụng rơi trang điểm diễm từ cho ai .


Thể nào quên vuốt nét ngài
Vì đôi mắt nhớ mỗi ngày lục tung
Trên trang giấy ảo muôn trùng
Đọc lời tha thiết gởi cùng thế gian.


Thể nào lòng lại hoang mang
Vì bao cung điệu bỗng trầm nâng cao
Phải đâu Kinh Nguyện dâng cầu
Mà ta thuộc cả ngọt ngào trong thơ ....


Thể nào đeo đuổi mong chờ
Những lời hư ảo bất ngờ vậy thôi
Tặng đời chứ chẳng riêng tôi
Tỉnh cơn mộng mị ,vội rồi lãng quên ...


 

 

Được bạn: HB 03.08.2010 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "THỂ NÀO ?!"