Tóc Nâu

TÌNH VONG

Tàn úa chưa anh vạt nắng màu
Sao tà áo mộng chợt hư hao
Chiêm bao đã vội tan trong gió
Tỉnh giấc hay mê vẫn đấy: Sầu!
Mục rã chưa anh những thư tình
Hoen rồi màu mực, nét phân minh
Vàng cong từng góc trang giấy mỏng
Em đã ươm hồn thật trung trinh
Cạn lắng chưa anh giòng sông xưa
Nguồn mơ đã trút hết thải thừa
Nứt khô mảnh lòng bao la ấy
Mặc đời còn lại nắng chen mưa
Cay đắng không anh khi chẳng còn
Đêm về thao thức với trăng non
Dệt những tâm thư trao vọng ước
Gởi cõi hư vô vạn ngữ ngôn
...
Vỡ nát trong ta một lời thề
Nên giờ lượm lặt cuộc tình vong ...
Tóc nâu

Được bạn: vdn 26.7.10 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "TÌNH VONG"