Tóc Nâu

CHỜ NGÀN THU SAU ...


Em nghiêng vai nhỏ xuống đời
Trên cao gió lộng ..., khung trời lá bay
Chiếc nào rơi xuống bàn tay
Hắt hiu như thể cuối ngày Thu sơ
Em nghiêng đôi mắt thẩn thờ
Bước chân đã dẫm mấy bờ thương đau
Đi hoài trên phố muộn sầu
Đỏ, nâu, vàng úa ... lá nào mau rơi
Em buông tiếng gọi: Người ơi !
Giữa làn sương trắng chở đời đi qua
Lá nào buồn lắm tình xa
Cho ta gom mãi bao tà vấn vương
Em đi bỏ lại sau lưng
Cuộc người say tỉnh, vô thường đuổi reo
Giả ngơ tình lá trông theo
Chiều nghiêng bóng xế, đêm treo trăng vàng
Em trao từ biệt muộn màng
Lá mùa đội bóng chờ ngàn thu sau ...
Tóc Nâu

Được bạn: vdn 26.7.10 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "CHỜ NGÀN THU SAU ..."