Tóc Nâu

LẶNG THINH VỚI MÙA...LẶNG  THINH  VỚI  MÙA...

Hôm qua lá đã rơi rồi
Bỏ cây trơ nhánh giữa trời gió đông
Bao nhiêu thương nhớ, bằng không
Bơ vơ ở lại với dòng thế gian
Dưới chân ngập những lá vàng
Những lời từ biệt dịu dàng còn đây
Thế mà lá vẫn thơ ngây
Rơi... bay theo gió giữa ngày trút mưa.
Cành yêu tự thuở rất xưa
Dâng bao nhựa sống nuôi vừa lá thương
Tưởng đâu còn mãi vấn vương
Hay đâu tạo hoá chẳng nương chút tình
Thôi thì một kiếp phù sinh
Lá rơi - Cây sống lặng thinh với mùa...

Tóc nâu

 

Được bạn: Ct.Ly/ 1/12/09 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "LẶNG THINH VỚI MÙA..."