Tóc nâu

Giấc Mơ Huyền Thoại...Hòa vào nhịp thở
Làn hương, làn hương
Cánh mỏng lạ thường
Của nhành hoa tím...


Hồn như tẩm liệm
Trung điểm chơi vơi
Chẳng thốt nên lời
Em buông tay níu!


Mộng hoa nặng trĩu
Trên bờ vai anh
Cất tiếng dỗ dành
Chia đôi khắc khoải.


Vòng tay ngần ngại
Còn giữ yêu thương
Vẽ tô diệu thường
Kết hương mùa lạnh...


Ngày ơi, lóng lánh
Những hạt tuyết bay
Như nhớ bám đầy
tay anh...
Em nhặt !


Đặt nhớ vào mắt
Thấy sáng con tim
Dẫn đi kiếm tìm
Giấc mơ huyền thoại ...


 


 

Được bạn: HB 18.11.2009 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Giấc Mơ Huyền Thoại..."