Tóc nâu

GIẢ ... MƠ ...


 


Khép hờ mi..., giả chiêm bao
Thấy cầu tơ tóc kết giao hai hồn.
Trăng ngà ngã bóng nụ hôn,
Mặt hồ cợn sóng, bồn chồn cánh hoa .


Khép hờ mi..., giả mộng xa
Thấy đôi chim trắng hát ca vang trời
Ngân dài câu hót gọi mời
Từ khi chớm sáng đến ngời ánh sao !


Khép hờ mi..., giả ngọt ngào
Của đêm huyền hoặc đượm màu chứa chan
Phủ lên chăn ấm tình chàng
Cho em nồng ấm dâng ngàn ý thơ .


Khép hờ mi ... hóa lá khờ
Rơi trên lối nhỏ chờ người bước qua
Đưa tay đón, vớt xót xa
Viết lên lời ngỏ tình là viễn miên...


Khép hờ mi... thấy diệu huyền
Chỉ là chút Giả lại triền miên Mơ ...!


 

 

Được bạn: HB 03.10.2009 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "GIẢ ... MƠ ..."