Tóc nâu

VẪN CÒN EM... 

Vẫn còn em, một linh hồn bé nhỏ
Quanh quẩn không rời khung cửa ngày xưa
Đếm thời gian, cười khóc với tình thừa
Đem nhung nhớ hoà nắng mưa, sớm tối.

Vẫn còn em với tình thơ vô tội
Như cỏ cây thanh thản giữa ngàn hoa
Yêu mùa xuân, yêu nắng ấm chan hoà
Yêu luôn cả tuyết trời miền băng giá...!

Vẫn là em, chưa bao giờ xa lạ
Ngóng mắt buồn, thầm gọi.. lã yêu thương
Tơ vấn vương đến cuối nẻo đoạn trường
Niệm kinh nhớ theo vô thường hư mộng!

Vẫn là em, nơi chốn này lạc lỏng
Một thoáng ngờ, thoáng động...tưởng là anh
Nhưng mà không, chỉ ngọn gió lùa mành
Hương xuân đó, ai rộn ràng mong đợi?!


 

Được bạn: HB 04.02.2009 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "VẪN CÒN EM..."