Tóc nâu

Thơ Như cánh bướm...

"Vần thơ cũng biết tương tư*"
Gieo bao âm vận, chuốt từ cõi tâm
Trao nhau cung điệu thăng trầm
Vút vi như sáo tiêu ngâm tự tình.
Giòng đời là cuộc viễn chinh
Đẩy đưa trăm hướng, lộ trình vạn phương
Gặp nhau ở một khúc đường
Tương giao phút chốc đủ vương vấn hoài.
Thơ ơi! Chớ lộ bi ai
Đừng đem thổn thức tô mày nét dung
Chơi vơi ta giữa mịt mùng
Thiên thu luân vũ vui cùng gió, mây...
Thơ như cánh bướm bay bay
Mực hoa tung nét đẹp ngầy ngật duyên...
Tóc nâu
* thơ của Thanh Sơn.

Được bạn: vdn 23.10.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Thơ Như cánh bướm..."