Tóc nâu

EM và PARIS 2.


 


Em còn nhắc tôi thu năm xưa
Paris tuyệt diệu dưới màn mưa
Hai đứa rối chân tìm chổ trú
Nép nhẹ vào nhau, hỏi: "Ấm chưa?".

Trưa về yên lặng dạo sông Seine
Ven đường với những tủ sách quen
Mê say tìm kiếm vài quyển lạ
Đã bắt em chờ đến... phát ghen!

Chiều vàng nghe vọng chuông Paris
Giáo đường quỳ nguyện câu thầm thì
Hạnh phúc cùng xây đến đầu bạc,
Và đừng vương víu cảnh biệt ly.

Góc phố huy hoàng : Opéra
Giữa giòng xuôi ngược đông người qua
Thương em quá đỗi, lay tay khẽ
Vội tặng nụ hôn để làm quà...

Paris hôm nao giữa sân ga
Em cười đưa tiễn mắt lệ nhoà
Tôi đi và hẹn mùa thu tới
Sẽ về xây mộng đẹp riêng ta!

"Paris hôm nay đang vào thu..."
Đọc thư em viết chữ hiền từ,
Mà như từng nét buồn trách móc
Tình đến bao giờ được ấm thu...?

 


 

Được bạn: HB 03.10.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "EM và PARIS 2."