Tóc nâu

MỘNG ĐIỆP...!


 

Đem đến cho anh chút nắng mềm,
Mượt mà từng vạt đổ vai êm...
Đuổi buồn hoang lạnh,xua thao thức!
Nắng của tình em , anh muốn thêm?

Đem đến cho anh giọt mực yêu,
Từ trái tim em, hỏi đủ nhiều...?
Để anh ghi mãi ngàn quyến luyến,
Dệt nốt cung tình, thoát quạnh hiu !

Đem đến cho anh chút vấn vương,
Cuộn theo mây gió vượt dặm trường.
Về bên anh đó, dìu dịu thả...
Ngập cả lối đường hương nhớ thương...

Đem đến cho anh tất cả_Em!
Cùng ru mộng điệp giữa ngọc rèm
Trăng khuya bàng bạc ngoài song cửa
Khe khẽ ghen tình, nhân chứng_Đêm !

 

 

Được bạn: HB 22.05.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "MỘNG ĐIỆP...!"