Tóc nâu

ĐỪNG CHỐI TÌNH TÔI !


Đáp bài "Tình Anh Chốn nao" của jacaranda


Em giấu nỗi sầu dâng không ngơi,
Giấu lòng đơn lẽ, mộng xa xôi
Nhưng làm sao giấu tình hoang dại
Trong những lời thơ tặng riêng tôi?!

Phù du phố ảo mình gặp nhau
Để rồi lưu luyến dệt tơ màu
Lam xanh: hy vọng ! Hồng : nồng thắm,
Đỏ: niềm say đắm , cùng gởi trao.

Thật hư? Em cần biết làm chi
Tình thơ là tâm thức xuân thì
Thời gian chưa đủ mòn cội nhớ
Thì tôi còn giữ mãi tim si !

Tặng em kẹo ngọt ở đầu môi,
Tặng em khăn thắm lau lệ đời,
Tặng em những dòng thơ vụn dại
Xin đừng ngoảnh mặt chối tình tôi...!


Được bạn: HB 06.09.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "ĐỪNG CHỐI TÌNH TÔI !"