Tóc nâu

HOA YÊU

Anh dệt mộng cùng thơ
Kết hoa yêu ưu ái
Bỏ bì thư... mây dại
Gởi đến em tơ lòng.
Em nhận từ mây trong
Nụ tình ươm sắc mới
Bao xuân hồng chờ đợi
Ngọn gió nồng yêu thương.
Tình thư, sao vấn vương
Để mộng vàng bối rối
Chỉ sợ tình trao vội
Hư hao sẽ dài lâu!
Cung tình anh căng sâu
Nên tên yêu trúng điểm
Em không thể dấu diếm
Vết thương đau dịu mềm.
Niềm tin, anh dâng thêm
Em càng say chất ngất
Rượu tình, phải là thật?
Sao môi mắt hoang mang!
Bên hiên ngoài tình tang
Khúc nhạc reo rắc mãi
Điệu ân tình huyền thoại
Của đôi mình đó anh...!

Tóc nâu

Được bạn: vdn 28.3.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "HOA YÊU"