Tóc nâu

HỎI RẰNG


 


Hoang vu... cõi đợi, chốn mong chờ
Lặng nhìn nỗi nhớ giữa đường mơ...
Thu sang reo rắc... rừng ngập lá
Hỏi rằng... sầu vướng... có đọng thơ?


Gió buốt heo may... thật xanh xao
Vạt nắng chiều nay quá nhạt mầu...
Lơ ngơ treo giữa trời mây xám...
Hỏi rằng buồn nắng... thơ có đau?


Tiếng mưa nhỏ giọt... như nguyện cầu
Chuổi vòng kỷ niệm... lạc về đâu?
Bâng khuâng, lạc lỏng... nghìn bóng nước
Hỏi rằng bóng vỡ... thơ về đâu?

 

Được bạn: HB 95.10.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "HỎI RẰNG"