Tóc nâu

EM VỀ...


 


Em về gối mộng giấc mơ hoa...
Say nồng hương nhớ thuở mượt mà
Tay trong tay mãi... tình chấp cánh
Trao nụ hôn đầu... bao thiết tha.


Em về gom lại chút dư hương...
Của những ngày xưa bước cùng đường
Hai mái đầu chung niềm mộng tưởng
Để ngỡ đất trời... tặng yêu thương!


Em về xem lại những thư xưa...
Ngày ấy lời yêu nói không thừa
Viết cả bao thương, buồn, giận, nhớ...
Vũ trụ đôi mình... trăng, gió, mưa...


Em về thắp lại ngọn nến tàn...
Rọi hồn cô lữ mãi miên man...
Đốt ra tro bụi... từng kỷ niệm
Thêu cháy hồn em... mảnh khăn tang

 

Được bạn: HB 05.10.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "EM VỀ..."