Tóc nâu

NGÀY CHIA TAY


Chiều nay nắng nhạt sao
Cỏ cây đã thay màu
Tả tơi buồn chiếc lá..
Nhuộm sắc vàng lao đao


Có chàng gió xanh xao
Mang lạnh buốt thu vào..
Phớt lên từng phiến lá...
Hương tàn.., thu đây sao?!


Mây trắng chừng trăn trở
Chở những nỗi miên man
Vui buồn quyện thu vàng...
Bay khắp trời... mộng đan.


Em ngồi bên khung cửa
Thả hồn bay muôn phương...
Không nối kết quãng đường,
Điệp khúc tình thu thương...


Anh bên đó có hay.
Là trên chiếc lá bay...
Em cất tình xưa cũ,
Bao mùa vẫn tràn đầy!


Tình thu đếm trên tay,
Trời thu lạnh heo may...
Mùa thu... rừng lá bay,
Vẫn nhớ ngày chia tay!



 

Được bạn: HB 18.09.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "NGÀY CHIA TAY"