Tóc nâu

GỞI TẶNG ANH


Em gởi tặng anh lời ru muộn
Mang chút tình êm ã lâng lâng
Một chút hương nồng thắm dịu dàng
Ru say giấc... một chiều cuối hạ.


Viết tặng anh bài thơ trên lá
Kể chuyện tình hai kẻ ngu ngơ
Thương nhau lắm... nên cứ thẩn thờ
Vì vạn dặm ngăn đời song bước.


Gởi tặng anh gió buồn thổi ngược
Vạn lời thương tim nhỏ ứ đầy
Trăm nỗi nhớ em cất lên mây
Và sau hết nụ hôn nồng cháy!


Gởi tặng anh lời yêu mãi mãi....

Được bạn: HB 21.08.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "GỞI TẶNG ANH"