Tóc Nâu

VÍ DỤ NHỎ NHOI

Một ví dụ nhỏ nhoi

Anh và em nhập đôi

Để tình say nắng mới

Để tim ta bồi hồi...

 

Một ví dụ nhỏ nhoi

Khi hoa xuân đâm chồi

Anh và em sẽ thấy

Nụ tình vừa ướm môi.

 

Một ví dụ nhỏ nhoi

Khi hạ về ức oi

Đưa hồn em vào mộng

Anh hát điệu ru hời.

 

Một ví dụ nhỏ nhoi

Mùa thu lá vàng rơi

Tay trong tay hạnh phúc

Đưa nhau trên lưng đồi.

 

Một ví dụ nhỏ nhoi

Tuyết trắng hạt rơi rơi

Mặc mây mùa đông xám

Anh và em chơi vơi.

 

Một ví dụ nhỏ nhoi

Em đã thấy tuyệt vời

Anh ơi! Anh có biết?!

Hình như tình lên ngôi...

  

Tóc Nâu

Được bạn: vdn 31.7.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "VÍ DỤ NHỎ NHOI"