Tóc Nâu

CHÂN TÌNH

Có những đêm trăng vàng rạng sáng

Và những ngày vội vả đi qua

Ngã bút nghiên, tư lự... hiên nhà.

Ta đơn chiếc... giữa trời sâu thẳm.

 

Tâm tình riêng lúc cần gởi gấm

Biết tìm đâu tri kỷ...hiểu lòng?

Biết cùng ai tận hưởng thinh không?

Niềm tâm sự tỏ tường...khắc khoải...!

 

Bỗng một hôm, thơ người ưu ái

Ghé thăm nhà để lại vần rơi

Phải chăng đây... duyên vận tại Trời,

Giăng tơ ngữ...tạo lời tri ngộ?

 

Trong cuộc sống, tuy nhiều thách đố

Vẫn niệm lòng... hãy giữ thảnh thơi!

Tiếng tạ ơn, trân quý, gọi mời,

Cùng tri kỷ... thơ vần hợp xướng!

 

Văn tuy nghèo, thiếu mầu tưởng tượng!

Chỉ chút tình... ươm với mộng thơ,

Chén trà thanh nghi ngút... hương mờ,

Là tất cả chân tình... thân gởi !!!

 

 

Tóc Nâu

Được bạn: vdn 6.7.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "CHÂN TÌNH"