Tóc Nâu

TRI NGỘ

Có kiếm tìm đâu, chỉ ngẫu nhiên

Thi thơ giao kết trút muộn phiền

Bỗng dưng rung cảm tình tri kỷ

Đối ý, nhập vần...có phải duyên?!

 

Đêm nay trăng sáng rất hoặc huyền

Bày bàn, nghiên bút lẫn thơ nguyên

Mời ai dừng bước, trà...thơm chén

Đối ẩm cùng... mây, gió, trăng viền!

 

Vang vang vọng lại... tiếng tiêu điên

Lúc trầm, lúc bổng...chiếm một miền

Tình ai quyện lấy hồn nhạc khúc

Mở cửa thiên thai... đón thệ nguyền.

 

Một lần tri ngộ, mãi thệ tuyên

Ghi tâm giao cảm với bạn hiền

Tình thơ đeo mãi...tròn một kiếp

Thoả chí mộng hờ...bến vô biên!!!

 

 

Tóc Nâu

Được bạn: vdn 5.7.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "TRI NGỘ"