Tóc Nâu

HỒN TRI NGỘ

Tha thiết chi đâu...gặp gở đầu

Một vần thơ rớt...quyện ý nhau!

Tri âm, tri kỷ...hồn tri ngộ,

Cảm mến ân tình đã gởi trao.

 

Trân quý tình thơ thấm một màu

Nhờ mây chở hết những thương đau,

Nhờ trăng soi tỏ đường tâm thức,

Nhờ ở kỷ nhân...thấu nỗi sầu!

 

Phải chăng nguồn suối chẳng cạn sâu?

Phải chăng thi phú chẳng nhạt nhầu?

Phải chăng tình ướm niềm hy vọng?

Để cả hồn thơ... ai chuốt trau!

 

Gởi đến cho ai tiếng lòng: Chào!!!

Gởi người tri kỷ chút thanh tao,

Nhẹ tâm... nâng chén trà thơm ngát

Thả hết muộn phiền trôi bể sâu...

 

 

Tóc Nâu

Được bạn: vdn 5.7.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "HỒN TRI NGỘ"