Tóc Nâu

LỠ TRAO

Em gói trọn thương vào trong gió

Và buộc chặt nhớ với cuộn mây

Gởi đến bên anh niềm trông ngóng

Mỗi giây, mỗi phút của một ngày.

 

Nắng đã reo cười, mây rất xanh

Vườn sau hoa nở thắm nụ hồng

Anh ơi! Hờn giận đừng vay nữa

Trả hết cho em để nhẹ lòng!

 

Quên hết đi anh những dối gian

Đeo chi nghi kỵ để nhọc nhằn

Gặp nhau giây phút, đâu nhiều lắm

Lại trách hờn nhau gây cách ngăn.

 

Biết nói làm sao để hiểu nhau

Lòng tin anh đặt ở nơi nào?

Trong tim hay mắt trần gian dối

Có biết rằng em rất xót đau!

 

Nắng đã về đây, nắng của em

Nắng rót niềm vui rất dạt dào

Em gởi cho anh màu nắng dịu

Xóa hết muộn phiền em lỡ trao...

 

Tóc Nâu

Được bạn: vdn 1.7.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "LỠ TRAO"