Tóc nâu

TIỄN ĐƯA


Biệt ly, ly biệt đời người,
Chung vui chưa trọn, tiếng cười vội tan!
Nỗi niềm ta cứ riêng mang,
Thở than chi lắm, vẫn dang dở rồi.
Nước mắt ai?  Nước mắt tôi!
Thấm sầu, thấm nhớ, thấm môi rã rời.
Thế là chấm dứt cuộc chơi,
Hẹn hò, đưa đón, lời mời... còn đâu?
Hỏi tình sao vướng bễ dâu?
Tiếc thời yêu dấu, tiếc lời thật tâm.
Lặng im, ta cứ âm thầm,
Đem bao luyến tiếc mà tầm mộ chôn.
Dứt tình ra khỏi cõi hồn,
Dứt luôn ray rức, nao nôn thuở nào.
Đem tất cả những đổi trao,
Chôn sâu lòng đất...lệ trào tiễn đưa...!
 
 
 

Được bạn: HB 22.06.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "TIỄN ĐƯA"