Tóc nâu

DỖI THƠ


Giận dỗi rồi sao?
đó chỉ thơ!
Gởi gió theo mây, với thẫn thờ
Bút mang niềm nỗi theo dòng chữ
Giấy mực cùng ta đến cõi mơ .


Giận dỗi rồi sao?
Chút ngu ngơ!
Đời bao nhiêu tuổi? Hết dại khờ
Ta đi suốt kiếp còn trăn trở
Thoáng chốc bạc đầu, vẫn yêu thơ .


Giận dỗi rồi sao?
Thơ dỗi thơ!
Buồn tay năm ngón chuốt lặng lờ
Để cho đôi mắt đi tìm kiếm
Cuối bãi tình thơ, đứt dây tơ .


Đừng giận dỗi nhau,
xin lỗi thơ!
Sóng nước còn trôi, vỗ bến bờ
Muôn thu thơ vẫn tình mơ tưởng
Đi hết đường mơ... thơ vẫn thơ! 

Được bạn: HB 08.06.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "DỖI THƠ"