Tóc nâu

HÌNH NHƯ

Hình như có chút mộng mơ,

Nằm trong đáy mắt ngây thơ em nhìn.

Hình như có một chút tình,

Dấu trong tim nhỏ, riêng hình bóng ai.

Hình như gió thổi luồng vai,

Bay bay tóc rối, gởi nhài hương thơm.

Hình như nụ thắm vừa đơm,

Chỉ chờ nắng ấm, hoa vươn cánh hồng.

Hình như dấu diếm trong lòng,

Chút gì thơ mộng, mêng mông vô cùng.

Hình như biển sống chập chùng,

Giọt tan, giọt vỡ, muôn trùng chứa chan.

Hình  như có chút than van,

Dịu dàng em tỏ, thênh thang ân tình.

 

 

Tóc nâu.

Được bạn: vdn 2.5.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "HÌNH NHƯ"