Tranh dân gian 20 Tác Phẩm

Trang 1 / 2

1 2  Đã có: 35 người nhận xét.
  Tên ảnh: Đám cưới chuột
  Tác giả: Đông Hồ
  Tên ảnh: Đám cưới chuột
  Tác giả: Đông Hồ
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2445 Lần.


  Đã có: 1412 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hai Bà Trưng
  Tác giả: Dân gian
  Tên ảnh: Hai Bà Trưng
  Tác giả: Dân gian
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2240 Lần.


  Đã có: 21 người nhận xét.
  Tên ảnh: Cá Chép
  Tác giả: Dân gian
  Tên ảnh: Cá Chép
  Tác giả: Dân gian
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2054 Lần.


  Đã có: 15 người nhận xét.
  Tên ảnh: Cưỡi trâu thả diều
  Tác giả: Đông Hồ
  Tên ảnh: Cưỡi trâu thả diều
  Tác giả: Đông Hồ
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1663 Lần.


  Đã có: 28 người nhận xét.
  Tên ảnh: Cô gái hứng dừa
  Tác giả: Đông Hồ
  Tên ảnh: Cô gái hứng dừa
  Tác giả: Đông Hồ
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1570 Lần.


  Đã có: 23 người nhận xét.
  Tên ảnh: Em Bé và Bông sen
  Tác giả: Đông Hồ
  Tên ảnh: Em Bé và Bông sen
  Tác giả: Đông Hồ
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1453 Lần.


  Đã có: 19 người nhận xét.
  Tên ảnh: Đánh ghen
  Tác giả: Đông Hồ
  Tên ảnh: Đánh ghen
  Tác giả: Đông Hồ
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1389 Lần.


  Đã có: 26 người nhận xét.
  Tên ảnh: Đàn Gà
  Tác giả: Đông Hồ
  Tên ảnh: Đàn Gà
  Tác giả: Đông Hồ
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1290 Lần.


  Đã có: 12 người nhận xét.
  Tên ảnh: Công múa
  Tác giả: Đông Hồ
  Tên ảnh: Công múa
  Tác giả: Đông Hồ
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1288 Lần.


  Đã có: 38 người nhận xét.
  Tên ảnh: Cưỡi rồng
  Tác giả: Đông Hồ
  Tên ảnh: Cưỡi rồng
  Tác giả: Đông Hồ
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1286 Lần.


  Đã có: 18 người nhận xét.
  Tên ảnh: Múa Rồng
  Tác giả: Đông Hồ
  Tên ảnh: Múa Rồng
  Tác giả: Đông Hồ
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1234 Lần.


  Đã có: 19 người nhận xét.
  Tên ảnh: Tranh lợn (Heo)
  Tác giả: Đông Hồ
  Tên ảnh: Tranh lợn (Heo)
  Tác giả: Đông Hồ
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1193 Lần.


  Đã có: 22 người nhận xét.
  Tên ảnh: Em Bé và gà chọi
  Tác giả: Đông Hồ
  Tên ảnh: Em Bé và gà chọi
  Tác giả: Đông Hồ
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1132 Lần.


  Đã có: 18 người nhận xét.
  Tên ảnh: Gà Trống
  Tác giả: Đông Hồ
  Tên ảnh: Gà Trống
  Tác giả: Đông Hồ
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1109 Lần.


  Đã có: 18 người nhận xét.
  Tên ảnh: Đấu Vật
  Tác giả: Đông Hồ
  Tên ảnh: Đấu Vật
  Tác giả: Đông Hồ
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1103 Lần.


  Đã có: 16 người nhận xét.
  Tên ảnh: Tranh voi
  Tác giả: Đông Hồ
  Tên ảnh: Tranh voi
  Tác giả: Đông Hồ
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1094 Lần.


  Đã có: 17 người nhận xét.
  Tên ảnh: Rước ông nghè vinh quy bái tổ
  Tác giả: Đông Hồ
  Tên ảnh: Rước ông nghè vinh quy bái tổ
  Tác giả: Đông Hồ
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1054 Lần.


  Đã có: 24 người nhận xét.
  Tên ảnh: Em Bé và con cóc
  Tác giả: Đông Hồ
  Tên ảnh: Em Bé và con cóc
  Tác giả: Đông Hồ
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1049 Lần.

1 2