Thư viện tranh ảnh sẽ giới thiệu đến các bạn về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, hoặc những tác phẩm nghệ thuật của nhiều hoạ sĩ tài danh trên thế giới . Trang "Tranh Ảnh " đang trong quá trình hình thành, mong đuợc sự tán thành và giúp đỡ của các bạn ...
Được sưu tầm từ nhiều trang Web bạn khác, cùng với sự đóng góp của các bạn trong diễn đàn.
   Xin chân thành cám ơn các trang Web bạn
và các thành viên có công đóng góp!
Sắp xếp theo thời gian gửi lên
Hiện có 842 Bức Tranh, Ảnh trên Thư Quán, Trang 44 / 43


  Đã có: 4 người nhận xét.
  Tên ảnh: Thành phố tương lai
  Tác giả: Nguyễn phan Anh- 8 tuổi
  Tên ảnh: Thành phố tương lai
  Tác giả: Nguyễn phan Anh- 8 tuổi
  Thể loại: Tranh thiếu nhi
  Nhận xét:
  Lượt xem: 395 Lần.


  Đã có: 30 người nhận xét.
  Tên ảnh: Em chơi xe trượt
  Tác giả: Ngô yến Như- 8 tuổi
  Tên ảnh: Em chơi xe trượt
  Tác giả: Ngô yến Như- 8 tuổi
  Thể loại: Tranh thiếu nhi
  Nhận xét:
  Lượt xem: 659 Lần.


  Đã có: 6 người nhận xét.
  Tên ảnh: Thành phố
  Tác giả: Lê gia Huy- 9 tuổi
  Tên ảnh: Thành phố
  Tác giả: Lê gia Huy- 9 tuổi
  Thể loại: Tranh thiếu nhi
  Nhận xét:
  Lượt xem: 413 Lần.


  Đã có: 4 người nhận xét.
  Tên ảnh: Thành phố mới của em
  Tác giả: Nguyễn nhật Minh- 9 tuổi
  Tên ảnh: Thành phố mới của em
  Tác giả: Nguyễn nhật Minh- 9 tuổi
  Thể loại: Tranh thiếu nhi
  Nhận xét:
  Lượt xem: 451 Lần.


  Đã có: 26 người nhận xét.
  Tên ảnh: ước mơ của em
  Tác giả: Nguyễn đặng anh Tuấn - 8 tuổi
  Tên ảnh: ước mơ của em
  Tác giả: Nguyễn đặng anh Tuấn - 8 tuổi
  Thể loại: Tranh thiếu nhi
  Nhận xét:
  Lượt xem: 596 Lần.


  Đã có: 10 người nhận xét.
  Tên ảnh: em và mặt trời
  Tác giả: Lê minh Khôi - 6 tuổi
  Tên ảnh: em và mặt trời
  Tác giả: Lê minh Khôi - 6 tuổi
  Thể loại: Tranh thiếu nhi
  Nhận xét:
  Lượt xem: 698 Lần.


  Đã có: 7 người nhận xét.
  Tên ảnh: Thành phố của em
  Tác giả: Phạm thuý Vi - 6 tuổi
  Tên ảnh: Thành phố của em
  Tác giả: Phạm thuý Vi - 6 tuổi
  Thể loại: Tranh thiếu nhi
  Nhận xét:
  Lượt xem: 448 Lần.


  Đã có: 74 người nhận xét.
  Tên ảnh: Ven hồ
  Tác giả: Trần khoa diệu Anh-7 tuổi
  Tên ảnh: Ven hồ
  Tác giả: Trần khoa diệu Anh-7 tuổi
  Thể loại: Tranh thiếu nhi
  Nhận xét:
  Lượt xem: 684 Lần.


  Đã có: 34 người nhận xét.
  Tên ảnh: Cầu vượt sông Sài gòn
  Tác giả: Lê vũ đăng trình-7 tuổi
  Tên ảnh: Cầu vượt sông Sài gòn
  Tác giả: Lê vũ đăng trình-7 tuổi
  Thể loại: Tranh thiếu nhi
  Nhận xét:
  Lượt xem: 803 Lần.


  Đã có: 9 người nhận xét.
  Tên ảnh: Em đi dạo
  Tác giả: Trần Ng khánh Linh-6 tuổi
  Tên ảnh: Em đi dạo
  Tác giả: Trần Ng khánh Linh-6 tuổi
  Thể loại: Tranh thiếu nhi
  Nhận xét:
  Lượt xem: 719 Lần.


  Đã có: 17 người nhận xét.
  Tên ảnh: Phố nhà
  Tác giả: Ng tôn phước Đai-6 tuổi
  Tên ảnh: Phố nhà
  Tác giả: Ng tôn phước Đai-6 tuổi
  Thể loại: Tranh thiếu nhi
  Nhận xét:
  Lượt xem: 714 Lần.


  Đã có: 11 người nhận xét.
  Tên ảnh: Múa quạt - dân tộc thái - Lai châu
  Tác giả: Võ An Ninh
  Tên ảnh: Múa quạt - dân tộc thái - Lai châu
  Tác giả: Võ An Ninh
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 817 Lần.


  Đã có: 40 người nhận xét.
  Tên ảnh: Bến Xưa - Lai châu 1952
  Tác giả: Võ An Ninh
  Tên ảnh: Bến Xưa - Lai châu 1952
  Tác giả: Võ An Ninh
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2314 Lần.


  Đã có: 8 người nhận xét.
  Tên ảnh: Đi chợ phiên - Lào cai 1970
  Tác giả: Võ An Ninh
  Tên ảnh: Đi chợ phiên - Lào cai 1970
  Tác giả: Võ An Ninh
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 763 Lần.


  Đã có: 11 người nhận xét.
  Tên ảnh: Xẻ gỗ trên bãi sông Hồng 1940
  Tác giả: Võ An Ninh
  Tên ảnh: Xẻ gỗ trên bãi sông Hồng 1940
  Tác giả: Võ An Ninh
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1085 Lần.


  Đã có: 10 người nhận xét.
  Tên ảnh: Ngày phiên chợ - lào cai 1970
  Tác giả: Võ An Ninh
  Tên ảnh: Ngày phiên chợ - lào cai 1970
  Tác giả: Võ An Ninh
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1106 Lần.


  Đã có: 39 người nhận xét.
  Tên ảnh: Cây đa tân trào - việt bắc
  Tác giả: Võ An Ninh
  Tên ảnh: Cây đa tân trào - việt bắc
  Tác giả: Võ An Ninh
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1878 Lần.


  Đã có: 7 người nhận xét.
  Tên ảnh: Thiếu nữ H'Mông ngày phiên chợ
  Tác giả: Võ An Ninh
  Tên ảnh: Thiếu nữ H'Mông ngày phiên chợ
  Tác giả: Võ An Ninh
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 784 Lần.