Thư viện tranh ảnh sẽ giới thiệu đến các bạn về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, hoặc những tác phẩm nghệ thuật của nhiều hoạ sĩ tài danh trên thế giới . Trang "Tranh Ảnh " đang trong quá trình hình thành, mong đuợc sự tán thành và giúp đỡ của các bạn ...
Được sưu tầm từ nhiều trang Web bạn khác, cùng với sự đóng góp của các bạn trong diễn đàn.
   Xin chân thành cám ơn các trang Web bạn
và các thành viên có công đóng góp!
Sắp xếp theo thời gian gửi lên
Hiện có 842 Bức Tranh, Ảnh trên Thư Quán, Trang 43 / 43


  Đã có: 28 người nhận xét.
  Tên ảnh: Malien
  Tác giả: Bùi Xuân Phái
  Tên ảnh: Malien
  Tác giả: Bùi Xuân Phái
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1501 Lần.


  Đã có: 127 người nhận xét.
  Tên ảnh: Phố Hàng bạc
  Tác giả: Bùi Xuân Phái
  Tên ảnh: Phố Hàng bạc
  Tác giả: Bùi Xuân Phái
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1186 Lần.


  Đã có: 71 người nhận xét.
  Tên ảnh: Vợ
  Tác giả: Bùi Xuân Phái
  Tên ảnh: Vợ
  Tác giả: Bùi Xuân Phái
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1120 Lần.


  Đã có: 24 người nhận xét.
  Tên ảnh: Người đàn ông
  Tác giả: Bùi Xuân Phái
  Tên ảnh: Người đàn ông
  Tác giả: Bùi Xuân Phái
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 564 Lần.


  Đã có: 19 người nhận xét.
  Tên ảnh: Phố đêm
  Tác giả: Bùi Xuân Phái
  Tên ảnh: Phố đêm
  Tác giả: Bùi Xuân Phái
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1098 Lần.


  Đã có: 11 người nhận xét.
  Tên ảnh: Thiếu nữ áo dài
  Tác giả: Bùi Xuân Phái
  Tên ảnh: Thiếu nữ áo dài
  Tác giả: Bùi Xuân Phái
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 783 Lần.


  Đã có: 29 người nhận xét.
  Tên ảnh: Khỏa Thân
  Tác giả: Bùi Xuân Phái
  Tên ảnh: Khỏa Thân
  Tác giả: Bùi Xuân Phái
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1833 Lần.


  Đã có: 12 người nhận xét.
  Tên ảnh: đèn dầu
  Tác giả: Bùi Xuân Phái
  Tên ảnh: đèn dầu
  Tác giả: Bùi Xuân Phái
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 848 Lần.


  Đã có: 10 người nhận xét.
  Tên ảnh: không đề
  Tác giả: Bùi Xuân Phái
  Tên ảnh: không đề
  Tác giả: Bùi Xuân Phái
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 648 Lần.


  Đã có: 28 người nhận xét.
  Tên ảnh: Suy Tư
  Tác giả: Bùi Xuân Phái
  Tên ảnh: Suy Tư
  Tác giả: Bùi Xuân Phái
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1053 Lần.


  Đã có: 21 người nhận xét.
  Tên ảnh: Dừng chân
  Tác giả: Bùi Xuân Phái
  Tên ảnh: Dừng chân
  Tác giả: Bùi Xuân Phái
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 909 Lần.


  Đã có: 11 người nhận xét.
  Tên ảnh: Trạm nghỉ
  Tác giả: Bùi Xuân Phái
  Tên ảnh: Trạm nghỉ
  Tác giả: Bùi Xuân Phái
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 743 Lần.


  Đã có: 29 người nhận xét.
  Tên ảnh: Cô du kích và trăng
  Tác giả: Bùi Xuân Phái
  Tên ảnh: Cô du kích và trăng
  Tác giả: Bùi Xuân Phái
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1074 Lần.


  Đã có: 38 người nhận xét.
  Tên ảnh: Em trồng hoa
  Tác giả: Đoàn ngọc bảo như - 12 tuổi
  Tên ảnh: Em trồng hoa
  Tác giả: Đoàn ngọc bảo như - 12 tuổi
  Thể loại: Tranh thiếu nhi
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1063 Lần.


  Đã có: 18 người nhận xét.
  Tên ảnh: rong chơi trên phố
  Tác giả: Lâm thuý - 12 tuổi
  Tên ảnh: rong chơi trên phố
  Tác giả: Lâm thuý - 12 tuổi
  Thể loại: Tranh thiếu nhi
  Nhận xét:
  Lượt xem: 823 Lần.


  Đã có: 31 người nhận xét.
  Tên ảnh: Rước đèn ông trăng
  Tác giả: Tạ minh hiếu - 12 tuổi
  Tên ảnh: Rước đèn ông trăng
  Tác giả: Tạ minh hiếu - 12 tuổi
  Thể loại: Tranh thiếu nhi
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1035 Lần.


  Đã có: 68 người nhận xét.
  Tên ảnh: Con Trâu của em
  Tác giả: Lưu quang minh - 12 tuổi
  Tên ảnh: Con Trâu của em
  Tác giả: Lưu quang minh - 12 tuổi
  Thể loại: Tranh thiếu nhi
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1111 Lần.


  Đã có: 34 người nhận xét.
  Tên ảnh: Bơi thi
  Tác giả: Đỗ Ng minh Ánh - 10 tuổi
  Tên ảnh: Bơi thi
  Tác giả: Đỗ Ng minh Ánh - 10 tuổi
  Thể loại: Tranh thiếu nhi
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1000 Lần.