Thư viện tranh ảnh sẽ giới thiệu đến các bạn về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, hoặc những tác phẩm nghệ thuật của nhiều hoạ sĩ tài danh trên thế giới . Trang "Tranh Ảnh " đang trong quá trình hình thành, mong đuợc sự tán thành và giúp đỡ của các bạn ...
Được sưu tầm từ nhiều trang Web bạn khác, cùng với sự đóng góp của các bạn trong diễn đàn.
   Xin chân thành cám ơn các trang Web bạn
và các thành viên có công đóng góp!
Sắp xếp theo thời gian gửi lên
Hiện có 842 Bức Tranh, Ảnh trên Thư Quán, Trang 41 / 43


  Đã có: 6 người nhận xét.
  Tên ảnh: Mẹ và con
  Tác giả: Nguyễn Thanh bình
  Tên ảnh: Mẹ và con
  Tác giả: Nguyễn Thanh bình
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 697 Lần.


  Đã có: 14 người nhận xét.
  Tên ảnh: Dễ thương
  Tác giả: Nguyễn Thanh bình
  Tên ảnh: Dễ thương
  Tác giả: Nguyễn Thanh bình
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1412 Lần.


  Đã có: 6 người nhận xét.
  Tên ảnh: Đến trường
  Tác giả: Nguyễn Thanh bình
  Tên ảnh: Đến trường
  Tác giả: Nguyễn Thanh bình
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 561 Lần.


  Đã có: 3 người nhận xét.
  Tên ảnh: Cô gái trẻ
  Tác giả: Nguyễn Thanh bình
  Tên ảnh: Cô gái trẻ
  Tác giả: Nguyễn Thanh bình
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 426 Lần.


  Đã có: 11 người nhận xét.
  Tên ảnh: Ba nữ sinh
  Tác giả: Nguyễn Thanh bình
  Tên ảnh: Ba nữ sinh
  Tác giả: Nguyễn Thanh bình
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 748 Lần.


  Đã có: 23 người nhận xét.
  Tên ảnh: Mơ màng
  Tác giả: Nguyễn Thanh bình
  Tên ảnh: Mơ màng
  Tác giả: Nguyễn Thanh bình
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 730 Lần.


  Đã có: 0 người nhận xét.
  Tên ảnh: Nữ sinh I
  Tác giả: Nguyễn Thanh bình
  Tên ảnh: Nữ sinh I
  Tác giả: Nguyễn Thanh bình
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 341 Lần.


  Đã có: 3 người nhận xét.
  Tên ảnh: Thiếu nữ và quả táo đỏ I
  Tác giả: Nguyễn Thanh bình
  Tên ảnh: Thiếu nữ và quả táo đỏ I
  Tác giả: Nguyễn Thanh bình
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 349 Lần.


  Đã có: 20 người nhận xét.
  Tên ảnh: Áo Dài trắng
  Tác giả: Nguyễn Thanh bình
  Tên ảnh: Áo Dài trắng
  Tác giả: Nguyễn Thanh bình
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1338 Lần.


  Đã có: 10 người nhận xét.
  Tên ảnh: Tan trường
  Tác giả: Nguyễn Thanh bình
  Tên ảnh: Tan trường
  Tác giả: Nguyễn Thanh bình
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1016 Lần.


  Đã có: 9 người nhận xét.
  Tên ảnh: Ba cô gái
  Tác giả: Nguyễn Thanh bình
  Tên ảnh: Ba cô gái
  Tác giả: Nguyễn Thanh bình
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1022 Lần.


  Đã có: 6 người nhận xét.
  Tên ảnh: Trong giờ ra chơi
  Tác giả: Nguyễn Thanh bình
  Tên ảnh: Trong giờ ra chơi
  Tác giả: Nguyễn Thanh bình
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 469 Lần.


  Đã có: 15 người nhận xét.
  Tên ảnh: Trò chuyện II
  Tác giả: Nguyễn Thanh bình
  Tên ảnh: Trò chuyện II
  Tác giả: Nguyễn Thanh bình
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 684 Lần.


  Đã có: 1 người nhận xét.
  Tên ảnh: Nữ Sinh II
  Tác giả: Nguyễn Thanh bình
  Tên ảnh: Nữ Sinh II
  Tác giả: Nguyễn Thanh bình
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 342 Lần.


  Đã có: 7 người nhận xét.
  Tên ảnh: Mẹ cho con bú
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Tên ảnh: Mẹ cho con bú
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 663 Lần.


  Đã có: 4 người nhận xét.
  Tên ảnh: Thiếu nữ mặc áo dài
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Tên ảnh: Thiếu nữ mặc áo dài
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 436 Lần.


  Đã có: 4 người nhận xét.
  Tên ảnh: Nữ sinh ăn hàng
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Tên ảnh: Nữ sinh ăn hàng
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 414 Lần.


  Đã có: 3 người nhận xét.
  Tên ảnh: Người chơi đàn Violin
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Tên ảnh: Người chơi đàn Violin
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 371 Lần.