Nguyên Thạch

Thu Gầy


Tiếng thu khe khẽ
Màn thu buông nhẹ
Anh có nghe
Anh có nghe
Mùa thu?.
 
Dáng ai lặng thầm
Trong đêm nguyệt cầm
Thanh âm
Thanh âm
Mùa thu.
 
Chiều thu trong nắng
Tiếng ai trầm lắng
Thoảng trong xa vắng
Man mát thu về
 
Đường thu lẻ bóng
Dài đôi mắt ngóng
Thu về nơi đây
Người ơi có hay?.
 
Niềm thu ngất ngây
Người ơi mau về đây
Héo hoang 
Thu heo mây.
 
Người ơi
Sao chưa về đây?
Mắt biếc buồn theo chiếc lá bay…
Thu gầy. 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 16 tháng 10 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "Thu Gầy"