Nguyên Thạch

Tháng Hai ngậm ngùi


 


Tự tình dạo khúc ru hời
Tháng Hai song cửa trĩu trời mây giăng
Đêm nay, đêm khuất cung Hằng
Tháng Hai tuyết phủ lạc trăng ta buồn

Đâu hoa nở, vắng chim muôn
Tháng Hai Bắc cực nỗi buồn vây ta.

Tháng Hai nằm nhớ quê nhà
Xa xăm một dãi quan hà đau thương
Thái Bình chiều ngóng Quê Hương
Mờ trong sương khói trùng dương đôi bờ...

Tháng Hai đâu những vần thơ
Tình trong băng giá ngóng chờ thu sang
Bên nay không có hoa vàng
Đành đem tuyết trắng gởi sang cho người

Đêm đêm hồn nấc nghẹn lời
Chìm trong dãi trắng chơi vơi nỗi niềm
Xa người trở giấc gọi tim
Tháng Hai buồn phận làm chim ngủ vùi.

Nhân gian nào những cuộc vui
Tháng Hai cô lẻ ngậm ngùi ru ta...


Nguyên Thạch

Được bạn: CtLy đưa lên
vào ngày: 19 tháng 2 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Tháng Hai ngậm ngùi"