Nguyên Thạch

Ông Đồ TrẻNăm xưa hoa đào nở
" Lại thấy ông Đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua..." *Bây chừ mai vàng hé
Có chàng thư pháp trẻ
Nét đăm chiêu ngồi vẽ
Cảnh đất nước sơn hàPhố cũng đông người qua
Xem bức tranh nước nhà
Lòng quặn đau chua xót
Không thấy Hoàng Trường Sa !Trong đám người đông đó
Có công an văn hóa
Đưa tập giấy màu đỏ
Vẽ " mừng đảng mừng xuân ".Mắt chàng nhìn mông lung
Nên nét chữ run run
Không Rồng bay Phượng múa
Dòng thư pháp ngại ngùng...Mưa xuân rơi lất phất
Tô cảnh đời tất bật
" Ông Đồ trẻ " đăm chiêu
Nên tranh xuân tiêu điều... * Ông Đồ Già - Vũ Đình Liên Nguyên Thạch 

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 5 tháng 2 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Ông Đồ Trẻ"