Vivi

Thu hoang tưởng

Nắng thu chiều buốt trái tim côi
Em bơ vơ bóng ngã lưng đồi
Ta thẩn thờ gom dòng kỷ niệm
Vắt tương tư lệ đá khôn nguôi
Nắng thu vàng lá úa thê lương
Cành cây khô gõ nhịp đoạn trường
Thân phận buồn em vùi cát bụi
Ta đi về một cõi tang thương
Thu hoang tưởng em ở nơi nao ?
Ta lang thang hệ lụy nghẹn ngào
Nghĩa trang đời liệm hồn đen tối
Bãi phù vân tắm lệ xanh xao
Nắng thu về bạc tóc mây xanh
Rừng âm u chiếc lá xa cành
Em ngủ mê bên bờ ảo mộng
Ta lạc loài nửa kiếp mong manh !

Norway 21.10.2011

Được bạn: HB 22.10.2011 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Thu hoang tưởng"