Vivi

Gạt lệ thầm


Gạt lệ thầm đưa em sang sông
Rồi từng đêm chong ngọn đèn hồng
Soi kỷ niệm tan mùa hoa mộng
Cuộc tình về hiu hắt gió đông
Gạt lệ thầm từ tạ thê lương
Ru dư âm lỡ nhịp yêu đương
Tình tuyệt vọng chôn vùi dĩ vãng
Đưa ta vào khổ lụy yêu thương
Vắng em rồi gát nhỏ buồn thiu
Ngọn đèn khuya gió tạt muôn chiều
Ôm sầu nhớ mòn bia cổ mộ
Tình ly tan vỡ trái tim yêu
Gạt lệ thầm tiễn bước em đi
Nhặt tương tư vá mộng buồn ghi
Đời trăm năm vùi trong khoảnh khắc
Cho tâm hồn giá lạnh chia ly !
Vivi


Norway 18.9.2011

Được bạn: vdn 11.10.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Gạt lệ thầm"