Vivi

Hề sầu hề

Xót đời buông thả hạt sầu rơi
Cài lên phiến lá mạt tình phơi
Treo đỉnh lìa quê trời viễn xứ
Bờ mi lệ đá xót đầy vơi
Sao hôm chờ đợi ánh sao mai
Nhớ quê đếm mộng hạt sương cài
Mái tóc xuân xanh sương trắng điểm
Hoa tình đành vội xẻ làm hai
Thuyền yêu lạc bến đêm bơ vơ
Gõ cửa tim yêu hẹn đợi chờ
Nụ hôn sầu lặng bờ môi mỏng
Hẹn ước trăm năm bóng nguyệt mờ
Ai chia ai chắn lối đi về ?
Mi khô vắt lệ khắc duyên thề
Bao gã lìa quê nhìn cố xứ ?
Đau lòng đất Mẹ hề sầu hề !
Vivi
Norway 18.8.2011

Được bạn: vdn 19.8.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Hề sầu hề"