Nguyên Thạch

Xin được làm người đưa tiễn


( Tặng NTH )

Đường em đi.
Lắm người đưa kẻ đón.
Có bao chàng hào phóng nét cao sang.
Lời yêu thương tình tỏ ngút ngàn.
Giăng đầy lối cúc tím vàng nở rộ.
Em thơm ngát như hương mùa đang trổ.
Vạt áo dài.
Nắng đổ bỗng dịu êm.
Má ửng hây môi mọng ngọt mềm.
Hai chúm đỏ đồng tiền thêm duyên dáng.
Bước em qua.
Dẫu đồng khô nắng hạn.
Chợt thẫm màu xanh ngát lúa đồng quê.
Trăng buông lơi.
Dịu xỏa mái tóc thề.
Khiến thi sĩ lạc hồn mê khờ dại.
Tuổi ngọc ngà.
Một thời con gái.
Một lần yêu.
Lần vụng dại một đời.
Đường tình duyên.
Sao không chọn đúng nơi.
Thênh thang lắm cho đáng lời giạm hỏi.
Đường tôi đi ?.
Nào có gì để nói.
Lãng tử xa xăm muộn một cõi về.
Bận lòng chi với chữ phu thê.
Đắn đo nhé.
Lời hẹn thề non biển.
Mai tóc bồng.
Tôi chỉ mong được làm người đưa tiễn.

Nguyên Thạch
 

Được bạn: vdn 26.5.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Xin được làm người đưa tiễn"