Vivi

Kỷ niệm mộng sầu

Buồn trông cánh bướm đón xuân sang
Chập chờn kỷ niệm gió đông hàn
Lạnh buốt tim côi hoa trắng dại
Màu hoa kỷ niệm lạc vườn hoang
Một chiều xuân ấy gió mưa nhiều
Vườn hoa trinh nữ lạnh buồn thiu
Mái tóc xuân xanh đong mắt đợi
Bao mùa thương nhớ ngóng mây chiều
Nợ duyên trôi nổi chốn phong ba
Đôi ta biền biệt xa càng xa
Kỷ niệm ngấn tràn đôi mắt lệ
Mộng về che lấp tuổi xuân qua
Hoàng hôn buông thả sợi tơ lòng
Giăng đầy dang dở nhớ hằng mong
Nhặt cánh xuân bay gom ký ức
Kết vành tang trắng mộng sầu đong
Vivi
Norway 25.2.2011

Được bạn: vdn 6.3.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Kỷ niệm mộng sầu"