Vivi

Tương tư sầu mộng

Từ em anh nợ mối duyên đầu
Đường tình hun hút mắt quầng sâu
Soi bóng cô đơn ôm gối điệp
Bơ vơ lạc kiếp mộng tang sầu
Từ em anh tắm lệ đau thương
Lênh đênh sóng vỗ bể vô thường
Lơ lửng bóng em đêm tuyệt lộ
Bên mồ vô định xót thê lương
Ai bảo em đẹp tựa giai nhân
Cho anh gối mộng dệt tình xuân
Ai bảo yêu đương là sầu mộng
Để anh hứng gió hái phù vân
Từ em anh vấn lệ tình si
Liệm hồn tan vỡ buổi sinh ly
Nửa nhánh tương tư chôn đáy mộng
Tình sầu lệ đá nặng bờ mi !
Vivi
Norway 16.2.2011

Được bạn: vdn 20.2.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tương tư sầu mộng"