Vivi

Hoa sầu mộng

 
Gom hạt nắng đông miền đất khách
Gửi về cố xứ nắng thêm hồng
Sưởi ấm tình quê người lữ thứ
Hoài hương mây phủ tựa đêm đông
Bướm trắng dở dang chào vạt nắng
Nhẹ nhàng vỗ cách giữa vườn hoa
Vướng chút nợ tình chiều liệm tắt
Cánh hoa tan vỡ lệ yêu nhòa
Con nước tương tư tình thắm thiết
Tưới vườn hoa mộng giữa đêm xuân
Mấy độ xuân về sầu mắt biếc
Nụ hoa mộng lỡ tóc em gầy
Xuân đến xuân đi xuân trở lại
Bao lần tiễn biệt bấy lần đau
Khất thực tình xuân lòng ái ngại
Nhặt hoa sầu mộng đợi chờ nhau
Vivi
Norway 14.2/2011

Được bạn: vdn 20 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Hoa sầu mộng"