Vivi

Tình xuân

Cánh én gọi xuân trời cố xứ
Quanh đây tuyết trắng vẫn đong đầy
Mỏi bước lìa quê chân lữ thứ
Tìm người yêu nhỏ lạc xuân gầy
Nhớ quá bao mùa xuân nối tiếc
Tràn dòng ký ức mỏi mòn đau
Khắc khoải bờ mi mờ mắt biếc
Ngấn đầy thương nhớ buổi xa nhau
Quê Mẹ bây giờ xuân nắng nhủ
Hay buồn hiu hắt giọt mưa tang
Vườn hoa trinh nữ mây hờn phủ
Giá buốt tim côi lệ úa tràn
Lưu lạc quê người hoài cố quốc
Xin làm chim én dệt tình xuân
Cho đời hạnh phúc tình tha thiết
Nơi ấy có người hằng nhớ thương !
Vivi
Norway 09.2/2011

Được bạn: vdn 10.2.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tình xuân"