Vivi

Đêm Ba Mươi Tết


Ta lưu lạc giữa trời băng tuyết
Đêm ba mươi đón tết quê nhà
Nghe thổn thức thương Mẹ nhớ Cha
Bên ngọn đèn hắt hiu bóng ngã


Nơi đất khách dù đời vất vả
Cũng đâu bằng nỗi nhớ quê hương
Đêm từng đêm tiếng Quốc đoạn trường
Bờ viễn xứ mây tang bao phủ


Đêm ba mươi lòng buồn ủ rũ
Gánh ân tình vắt nợ thương đau
Nốc từng ly rượu đỏ thắm màu
Cùm nỗi nhớ hồn đau khốn khổ


Trời đêm nay tuyết sầu rơi đổ
Trắng bể đời xé nát tim ta
Như thuở nào từ buổi xuân xa
Tình đôi ngã rẽ đời ly biệt


Xuân lại về góc đời oan nghiệt
Bước ly hương lội đất phù sa
Mai vàng đâu chẳng một nụ hoa
Liệm hồn ta đáy mồ hoang dại !


Vivi
Norway 03.2/2011

Được bạn: vdn 10.2.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Đêm Ba Mươi Tết"