Vivi

Tương tư mộng


Đêm buồn hạt nhớ rụng đầy
Thương thân chim Hạc lìa bầy xót xa
Từ ngày rời tổ quê cha
Rưng rưng lệ nhớ ướt nhòa bờ mi


Hẹn mà chi, thề mà chi
Chữ tình ray rức, bước đi ấn sầu
Trăng quê in bóng bể dâu
Nửa mờ nửa tỏ, bạc đầu kinh kha


Hắt hiu mưa lệ quê nhà
Thân em thấm lạnh, trầm kha nửa đời
Thuyền duyên bóng ngã chơi vơi
Cánh buồm ngược sóng, nghẹn lời thủy chung


Mặc cho mưa gió bão bùng
Hoa tình vẫn nở giữa vùng thương đau
Nhặt hoa ướp lệ ngàn sau
Tương tư xây mộng gặp nhau đêm trường !


Vivi
Norway 14.01/2011

Được bạn: vdn 19.1.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tương tư mộng"