Vivi

Khúc sầu đông


Lẻ loi hạt nắng bay qua
Góc trời viễn xứ, nụ hoa tuyết sầu
Nhớ quê ray rức bạc đầu
Xót thân chim mộng lạc bầy kêu sương


Vọng xa tiếng Quốc hoài hương
Bên cầu lìa xứ đoạn trường bi ai
Quê hương mưa lệ miệt mài
Mây tang phương bắc họa cài không tha


Đứng giữa lòng, đất phù sa
Mà sao lệ ngấn quê cha hai hàng
Cúi hôn đất khách lệ tràn
Ngửa trông cố xứ mây tang trắng trời


Chiều đông hoa tuyết buồn rơi
Chen qua kẽ nắng tơi bời cánh hoa
Như thân lìa xứ nhớ nhà
Nhặt hoa tuyết vỡ xót xa nửa đời !


Vivi
Norway 18.01/2011

Được bạn: vdn 19.1.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Khúc sầu đông"