Vivi

Tiếng Quốc giao thừa


Nhìn hoa tuyết rụng xây mồ lạc
Giữa đất tha hương đón tết về
Chẳng nụ mai vàng không nắng nhạt
Ngọn đèn lìa xứ cháy lê thê


Bên ngoài pháo nổ mừng năm mới
Nghe như hơi thở bước ly hương
Từng bước lạc loài từng bước đợi
Đường về cố xứ lắm thê lương


Tiếng Quốc giao thừa đêm viễn xứ
Vọng hồn non nước buổi tang dâu
Hứng giọt nợ tình chôn quá khứ
U hoài nửa kiếp bóng mây sầu


Dừng chân đất khách trông quê Mẹ
Đón tết lìa quê quá đoạn trường
Chít mảnh khăn tang đêm quạnh quẽ
Chong đèn lìa xứ ngóng hoài hương !


Vivi
Norway 01.01.2011

Được bạn: vdn 19.1.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tiếng Quốc giao thừa"