Vivi

Tiếng Quốc đêm thu

Đêm thu tiếng Quốc nhặt sầu đau
Bên bờ sông bạc xót xa nhau
Con Nước xôn xao đời mạt kiếp
Đành ôm số phận đến ngàn sau
Bước chân lưu lạc hứng mưa sầu
Lá vàng chôn lấp mối tình sâu
Huyệt mộ thâm thâm cơn gió loạn
Soi tình chắp vá hạt mưa ngâu
Tiếng Quốc triền miên ai oán than
Rừng thu xơ xác lá hanh vàng
Trăm năm dâu bể hàn quê Mẹ
Một kiếp lang thang cõi địa đàng
Xác thu tàn úa ngập dòng sông
Non Nước điêu linh thắm máu hồng
Mẹ Việt chờ con cầu Ái Tử
Lệ khô khắc khoải Quốc hờn trông !
Vivi
Norway 22.9/2010

Được bạn: vdn 30.10.10 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tiếng Quốc đêm thu"