Vivi

Giọt lệ sầu thu

Vạt nắng treo đầu mây trắng lạnh
Sợi buồn hiu hắt lệ mưa tang
Lá vàng rơi giữa dòng cô quạnh
Như gã lìa quê trỗ mộng tàn
Buồn quá chiều thu gom hạt nhớ
Tạc lên tấm lụa bóng tà dương
Tận số duyên xưa đành đổ vỡ
Âm thầm trút cạn xuống quê hương
Vuốt mặt rừng thu đà chết dở
Nhặt sầu vắt lệ tưới rừng khô
Gói hận tình thu chợt bộc mở
Đống xương khí tử quật khai mồ
Khất thực dòng thu hờn nối tiếc
Đứng bờ vô định xót Non Sông
Khắc sâu thương tật nợ tiền kiếp
Giọt lệ sầu thu thắm máu hồng !
Vivi
Norway 16.9/2010

Được bạn: vdn 30.10.10 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Giọt lệ sầu thu"